top of page

ANUNȚ DE PARTICIPARE Achiziție servicii de consultanță în evaluare

ASOCIATIA TRANSILVANIA IT, cu sediul în Cluj-Napoca, Bdul.N.Titulescu nr.4 , intenționează să achiziționeze prin procedură proprie, in conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit.(d) si art. 68 alin.(1) lit.(h) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, Servicii de consultanță în evaluare, în cadrul proiectului “ Transilvania Digital Innovation Hub, Acronym: TDIH.


Obiectul achiziției îl constituie achiziţia de Servicii de consultanță în evaluare, în cadrul proiectului “Transilvania Digital Innovation Hub, Acronym: TDIH”, Call: DIGITAL-2021-EDIH-01, (European Digital Innovation Hubs), Topic: DIGITAL-2021-EDIH-INITIAL-01, Type of Action: DIGITAL-SIMPLE, Proposal number: 101083508, Type of Model Grant Agreement: DIGITAL Action Grant Budget-Based şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condiţiile în care criteriul de atribuire este “ Cel mai bun raport calitate-preț”.


➡️Ofertele se vor depune scanate prin e-mail la adresa: achizitii.tdih@transilvaniait.ro

➡️Caietul de sarcini, formularele și clauzele contractuale propuse pot fi solicitate prin e-mail la adresa


Mai multe detalii referitoare la acest anunț puteți găsi în documentul atașat mai jos ⬇️


4. Invitatie de participare - Servicii de consultanță in evaluare
.pdf
Download PDF • 290KB

Comments


bottom of page