top of page

Scrisoare comună de la actorii din industria europeană


Europa are nevoie de reglementări proporționale pentru a deveni un lider în cercetarea și dezvoltarea inteligenței artificiale.

Apropiindu-ne de data de 6 decembrie, întreaga Uniune Europeană va urmări cu atenție dacă se poate ajunge la un acord politic privind Legea privind Inteligența Artificială.


În acest sens, Transilvania IT Cluster și The European Digital Innovation Hub in Transilvania, alături de o coaliție formată din alte 21 de asociații și organizații naționale reprezentând companii de tehnologie digitală și platforme care activează în întreaga UE, am inițiat recent o scrisoare comună pentru a pleda în favoarea abordărilor colaborative, asigurând astfel că cele mai avansate dezvoltări sunt reflectate și accesibile pe scară largă.

Scrisoarea a fost înaintată reprezentanților Președinției Spaniole a Consiliului, reprezentanților Comisiei Europene și reprezentanților Parlamentului European.

În plus față de eforturile noastre recente, am dori să abordăm și alte teme care afectează modul în care tehnologiile de inteligență artificială vor fi dezvoltate, implementate și utilizate într-o anumită jurisdictie. Acestea ar putea să stabilească, de asemenea, standarde pentru transparență, responsabilitate sau corectitudine în sistemele de inteligență artificială și să definească responsabilitățile dezvoltatorilor și utilizatorilor de tehnologii AI.


***


Scrisoare comună de la actorii din industria europeană:

Europa are nevoie de o reglementare proporțională pentru a fi lider în cercetarea și dezvoltarea AI.


Stimate doamnă Comisar Jourová, Stimate domn Comisar Breton, Stimate domn Director General

Viola,


Stimate domn MEP Tudorache, Stimate domn MEP Benifei, Stimați domni MEP,


Stimată Președinție Spaniolă a Consiliului,


Noi, semnatarii de mai jos din regiunea europeană, considerăm că UE este poziționată în mod unic

pentru a defini reguli raționale pentru dezvoltarea și utilizarea Inteligenței Artificiale (AI) în

următoarea decadă și pentru a da un exemplu puternic lumii privind reglementarea optimă a AI.

În acest sens, susținem obiectivele generale ale Legii Europene a AI de promovare a încrederii și

inovației în AI. Așa cum au recunoscut instituțiile europene și statele membre, se așteaptă ca AI să

contribuie masiv la creșterea economică a UE.


Avem unele preocupări importante cu privire la unele dintre opțiunile pe care co-legislatorii le-au

luat recent în considerare în ceea ce privește reglementarea modelelor de bază și a sistemelor

generale de AI (GPAI), care prezintă riscul de a crea un blocaj în dezvoltarea AI la nivel european.

De exemplu, propunerea pentru GPAI la scară mare generează suprapuneri semnificative și

incertitudini legale cu părțile rămase ale Legii AI. Pentru noi, reglementarea GPAI ar trebui să fie

limitată la sistemele implementate în aplicații cu risc ridicat. Ar trebui să fie adecvat conturată și

definită, ținând cont de complexitatea lanțului de valoare AI.


În ceea ce privește evaluarea riscurilor, credem că teste și evaluări bazate pe performanță sunt mai

potrivite, deoarece iau în considerare măsurile de siguranță și stabilesc cea mai apropiată

aproximare a riscului. Pentru noi, nu există o soluție universală. Ar fi impractic și ineficient să se

ceară teste externe înainte și după lansare, indiferent de nivelul de risc. Cerințe precum teste

externe înainte și după lansare și indiferent de riscul identificat vor duce la o structură de lucru

nerealistă. Reglementarea ar trebui să precizeze obiectivul abordării noilor riscuri legate de noile

capacități ale modelelor și necesitatea dezvoltării de măsuri de atenuare proporționale. Detaliile


privind evaluarea riscurilor, definirea evaluărilor pentru determinarea modelelor incluse și

măsurile de atenuare adecvate ar trebui să fie discutate în continuare, în special la nivel de experți.

Înțelegem importanța transparenței. Cu toate acestea, orice măsuri tehnice propuse ar trebui să fie

fezabile și să construiască în mod eficient încredere în AI.


Susținem rezultate armonizate, consistente și eficiente în întreaga UE cu privire la reglementare.

Responsabilitățile și puterile tuturor autorităților de reglementare ar trebui să fie consistente și în

conformitate cu cadru de supraveghere a pieței UE și să includă experți și părți interesate

internaționale. Ar trebui să evităm suprapuneri și duplicări ale reglementărilor UE. Pentru noi,

noua reglementare privind AI trebuie să impună reguli aplicabile și să reducă birocrația la

minimum, păstrând inovația și competitivitatea Europei prin dezvoltarea și adoptarea AI, inclusiv

prin ecosistemul său de AI open-source și contribuind la dezvoltarea acestuia.


Susținem cu tărie abordările colaborative pentru a ne asigura că cele mai avansate dezvoltări sunt

reflectate și accesibile pe scară largă. În concluzie, susținem co-legislatorii să utilizeze pe deplin

cadrul de timp disponibil pentru a ajunge la cele mai bune acorduri posibile pentru toate părțile

implicate și pentru a negocia un cadru legal coerent pentru inteligența artificială în Europa. Acest

cadru este esențial pentru a dezvolta tehnologia AI inovatoare și pentru a asigura că Europa este

lider în cercetarea și dezvoltarea AI.


Mai jos găsiți varianta oficială a scrisorii, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Joint letter AIA - EN & RO
.pdf
Download PDF • 963KB


댓글


bottom of page