top of page

Transilvania IT a lansat proiectul BOOST!

Transilvania IT Cluster este coordonatorul unui nou proiect european, BOOST - Boosting Smart Regional Innovation Ecosystems, în cadrul căruia colaborează împreună cu alte 4 țări: Bulgaria, Estonia, Danemarca și Spania. Implementarea proiectului a început odată cu 1 iunie 2022 și va dura timp de 24 de luni, până la data de 31.05.2024, fiind un proiect finanțat prin programul Horizon Europe cu 500.000 euro.Prin proiectul BOOST a fost inițiat un coridor de colaborare interregională între regiunile Nord-Vest România, Nord-Est Bulgaria, Catalonia din Spania, Sud Danemarca și Estonia pentru stimularea inițiativelor de susținere a inovării.


Cadrul de colaborare interregională este un instrument care poate fi utilizat în primul rând de către orchestratorii sau coordonatorii ecosistemelor de inovare și anume clustere, digital innovation hubs, organizații care sprijină start-up-urile, departamente de inovare ale municipalităților. BOOST vizează organizații care au experiență, influență regională, recunoaștere și dorință de a angrena părțile regionale interesate în colaborare și dezvoltare pentru inovare.


Viziunea proiectului BOOST este să creeze pentru actorii, instituțiile și spațiile de inovare din regiunile și ecosistemele regionale ale consorțiului BOOST un cadru de colaborare, structurat și eficient, care maximizează valoarea inovării pentru societate și reduce decalajele de inovare dintre regiunile europene.


Misiunea proiectului BOOST este aceea de a acționa ca un catalizator al colaborării între regiunile inovatoare modeste și moderate și regiunile inovatoare europene puternice/de top (conform categoriilor ce reies din rapoartele DESI 2021 și 2022. Astfel, BOOST va:

  • Mapa, analiza și iniția un dialog cu ideea de a genera angajament și a facilita colaborarea între părțile interesate de inovare din întregul "quadruple helix" din ecosistemele regionale ale partenerilor, care creează o comunitate BOOST activă și conduc la colaborare.

  • Co-proiecta și co crea un program structurat de activități pe 5 ani care încurajează constelațiile europene de colaborare pentru inovare, bazându-se pe strategiile și politicile de inovare existente, cu mecanisme de finanțare publice și private.

  • Asigura că procesele de colaborare, realizările și rezultatele respectă principiile incluziunii, sustenabilității și egalității de gen din partea tuturor părților interesate implicate.Astfel, ne dorim ca prin proiectul BOOST, împreună cu partenerii din consorțiu, să lucrăm și să maximizăm valoarea inovației pentru societate și să reducem decalajele de inovare dintre regiunile europene.


Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre proiect și despre ce implică acesta, puteți consulta website-ul BOOST aici https://boost-project.eu


De asemenea, toate comunicările despre proiect le puteți găsi pe paginile de Facebook și Linkedin ale proiectului.


Comments


bottom of page