top of page

UIA SPIRE BAIA MARE: Post-Industrial Cities and Green Economy - EWRC Side Event Webinar

Post-industrial cities have multiple challenges to find solutions to the environmental or economic problems they face in their development processes. If we are talking about urban, environmental or economic regeneration, examples of good practice and concrete solutions are the best points of support for these problems that many European cities face. (Romanian version below)


To discuss these issues and to provide solutions, the partners of the SPIRE BAIA MARE Project are organizing the webinar "Post-Industrial Cities and Green Economy Webinar" as a Side Event within the European Weeks of Regions and Cities. October 20, 2020, exclusively online, starting at 2.30 pm. (CET)


The presentations will provide examples of good practice on nature-based solutions and sustainable land use for local economies and industrial land use. The SPIRE project - Smart Post-Industrial Regenerative Ecosystem from Baia Mare will also be presented.


Among the speakers and participants in this discussion we mention: Raffaele Barbato (Urban Innovative Actions), Catalina Turcu (University College London and URBACT), Luigi Iannitti, Valerio Manelfi (RESET), Sabina Leopa (Urbasofia), Bahanur Nasya (Eutropian), Pietro Elisei (Urbasofia), Dorin Miclaus (Municipality of Baia Mare). The discussion will be moderated by Pietro L. Verga (Urbasofia).


The event is open to the general public and will take place on the Zoom platform: https://us02web.zoom.us/j/88075677835


Project details:

https://www.facebook.com/UIASPIRE/

http://spire.city/

https://uia-initiative.eu/en/uia-cities/baia-mareThe city of Baia Mare is one of the most innovative European cities with the launch of the UIA SPIRE BAIA MARE project. It is one of the first European cities to have the courage to start decontamination procedures for soils polluted with heavy metals using nature-based solutions. In the past there have been real problems related to soil pollution in different areas of the city, and the project wants to solve these problems and actively involve citizens in implementing the identified solutions, but also in the development of the city. The national partnership is coordinated by Baia Mare Municipality and consists of the following national partners: Urbasofia, Indeco Soft, ARIES Transilvania, Baia Mare Metropolitan Area, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine in Cluj-Napoca and the Green Energy Cluster.
RO: Post-Industrial Cities and Green Economy - EWRC Side Event Webinar


Orașele postindustriale au multiple provocări pentru a găsi soluții la problemele de mediu sau economice pe care le întâmpină în procesele lor de dezvoltare. Dacă vorbim despre regenerare urbană, de mediu sau economică exemplele de bune practici și soluțiile concrete sunt cele mai bune puncte de sprijin pentru aceste probleme cu care multe din orașele europene se confruntă.


Pentru a dezbate aceste probleme și pentru a oferi soluții, partenerii Proiectului SPIRE BAIA MARE organizează webinarul "Post-Industrial Cities and Green Economy Webinar” drept Side Event în cadrul European Weeks of Regions and Cities. Evenimentul, cu participare internațională, va avea loc în 20 octombrie 2020, exclusiv online, începând cu ora 14.30. (15.30 EET)


Prezentările vor oferi exemple de bune practici privind soluțiile bazate pe natură și utilizarea durabilă a terenurilor pentru economiile locale și valorificarea terenurilor industriale. Se va prezenta și proiectul SPIRE - Smart Post-Industrial Regenerative Ecosystem de la Baia Mare.


Printre speakeri și participanții la această discuție îi amintim pe: Raffaele Barbato (Urban Innovative Actions), Catalina Turcu (University College London and URBACT), Luigi Iannitti, Valerio Manelfi (RESET), Sabina Leopa (Urbasofia), Bahanur Nasya (Eutropian), Pietro Elisei (Urbasofia), Dorin Miclaus (Municipality of Baia Mare). Discuția va fi moderată de Pietro L. Verga (Urbasofia).


Evenimentul este deschis publicului larg și se va desfășura pe platforma Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88075677835


Detalii despre proiect:

https://www.facebook.com/UIASPIRE/

http://spire.city/

https://uia-initiative.eu/en/uia-cities/baia-mareMunicipiul Baia Mare intră în rândul orașelor europene inovative odată cu lansarea proiectului UIA SPIRE BAIA MARE. Este printre primele orașe europene care are curajul să demareze proceduri de decontaminare pentru solurile poluate cu metale grele folosind soluții bazate pe natură. În trecut au existat probleme reale legate de poluarea solului în diferite zone ale municipiului, iar proiectul își dorește să rezolve aceste probleme și să îi implice activ pe cetățeni în implementarea soluțiilor identificate, dar și în dezvoltarea orașului. Parteneriatul național este coordonat de Municipiul Baia Mare și este format din următorii parteneri naționali: Urbasofia, Indeco Soft, ARIES Transilvania, Zona Metropolitană Baia Mare, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și Clusterul Green Energy.
Comments


bottom of page