top of page

BOWI: New Opportunities and Funding Available for SMEs in the North-West RegionNew technology development opportunities and funding available for SMEs in the North-West region (Romanian version below)


SMEs in the North-West region can access funds of up to € 60,000 through the BOWI project. The total amount available for Romania is € 240,000, money available to facilitate the adoption of new digital technologies in Romania.


From 8 June to 15 September 2020, SMEs and large companies are invited to participate in the call for funding for technology transfer experiments for a period of 10 months with funding of up to EUR 60 000 per experiment. This project is being carried out together with partners from Germany, Finland, the Netherlands, Spain, Latvia, Norway, Bulgaria, the Czech Republic, Poland and Lithuania.


The coordination of the financing call in Romania is ensured by Transilvania Digital Innovation Hub through the Transilvania IT cluster. The call for funding is dedicated to SMEs in 6 European regions.

Proposals and submissions


Proposals must address technologies and systems in the following technology areas:


Artificial Intelligence;

Advanced or High-performance Computing;

Cloud Computing;

Digital twins, data sharing, autonomous factories;

Internet of Things


During the call, four projects will be chosen for conducting experiments that will be supported by the local IHL. In Romania, technical and entrepreneurial support will be provided by Transylvania DIH together with RWTH (Technical University of Aachen).About the project


BOWI is part of the European Commission's Smart Anything Everywhere initiative, which aims to support innovation in Europe by transferring knowledge between Digital Innovation Hubs in different regions. The aim ofthe project is to support collaboration between digital innovation hubs (IHLs) across Europe in order to increase their capacity to support SMEs with digital technologies and thus strengthen the regional economy and the competitiveness of European SMEs. The BOWI project received funding under the Horizon 2020 research and innovation program of the European Union based on the financing agreement no. 873 155.About Transilvania Digital Innovation Hub


Transilvania Digital Innovation Hub is an initiative started in 2017, coordinated by Transilvania IT Cluster and which includes the Transylvanian Furniture Cluster, the AgroTransilvania Cluster, the Transylvania Creative Industries Cluster and the Transylvania Energy Cluster.


For additional information about the BOWI project and the application criteria, please visit the website www.bowi-network.eu or write to us at the e-mail address Andrei.Martiniuc@transilvaniait.ro.


Noi oportunități de dezvoltare a tehnologiei și finanțare disponibilă pentru IMM-uri din regiunea Nord-Vest

IMM-urile din regiunea Nord-Vest pot accesa fonduri de până la 60.000 € prin proiectul BOWI. Suma totală disponibilă pentru România este de 240 000 €, bani disponibili pentru a facilita adoptarea noilor tehnologii digitale în România.


Începând cu 8 iunie și până în 15 septembrie 2020, IMM-urile și companiile mari sunt invitate să participe la apelul de finanțare dedicat experimentelor de transfer tehnologic pentru o durată de 10 luni cu o finanțare de până la 60 000 EUR per experiment. Acest proiect este derulat împreună cu parteneri din Germania, Finlanda, Olanda, Spania, Letonia, Norvegia, Bulgaria, Cehia, Polonia și Lituania.


Coordonarea apelului de finanțare în România este asigurată de către Transilvania Digital Innovation Hub prin clusterul Transilvania IT. Apelul de finanțare este dedicat IMM-urilor din 6 regiuni europene.Propuneri și depuneri


Propunerile trebuie să adreseze tehnologii și sisteme din următoarele domenii tehnologice:

  • Artificial Intelligence;

  • Advanced or High-performance Computing;

  • Cloud Computing;

  • Digital twins, data sharing, autonomous factories;

  • Internet of Things


În cadrul apelului vor fi alese patru proiecte pentru desfășurarea experimentelor care vor fi susținute de DIH-ul local. În România, suportul tehnic și antreprenorial va fi asigurat de Transilvania DIH alături de RWTH (Universitatea Tehnică din Aachen).Despre proiect


BOWI face parte din inițiativa Smart Anything Everywhere a Comisiei Europene, care are drept scop sprijinirea inovării în Europa, prin transferul de cunoștințe între Digital Innovation Hubs din diferite regiuni. Obiectivul proiectului este de a sprijini colaborarea dintre hub-urile de inovare digitală (DIH) în toată Europa pentru a-și crește capacitatea de a sprijini IMM-urile cu tehnologii digitale și, astfel, să consolideze economia regională și competitivitatea IMM-urilor europene. Proiectul BOWI a primit finanțare în cadrul programului de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în baza acordului de finanțare nr. 873155.


Despre Transilvania Digital Innovation Hub: Transilvania Digital Innovation Hub este o inițiativă demarată în 2017, coordonată de Transilvania IT Cluster și din care fac parte Clusterul Mobilier Transilvan, Clusterul AgroTransilvania, Clusterul de Industrii Creative din Transilvania și Clusterul de Energie din Transilvania.


Pentru informații suplimentare despre proiectul BOWI și criteriile de aplicare, vă rugăm să vizitați website-ul www.bowi-network.eu sau scrieți-ne la adresa de e-mail Andrei.Martiniuc@transilvaniait.ro.bottom of page