top of page

EEN - Oportunități B2B pentru companii

Proiectul Enterprise Europe Network vă oferă o serie de potențiale colaborări de care puteți beneficia, dar și o serie de evenimente care vă pot ajuta la dezvoltarea companiei dumneavoastră. Pentru detalii și informații vă rugăm să scrieți un e-mail către colega noastră ioana.corujan@transilvaniait.ro.1. Oportunitati parteneriate inernationale


TRFR20210224002: A French SME, specialised in digital healthcare, has developed two digital solutions: home telemonitoring platform and an electronic health record system; to connect the patient’s home to his healthcare provider. It is seeking a healthcare software company under a research or technical cooperation agreement to build up and implement one or both proposed solutions in a global health software package.


RO: Un IMM francez, specializat în asistența medicală digitală, a dezvoltat două soluții digitale: platforma de telemonitorizare la domiciliu și un sistem electronic de evidență medicală; pentru a conecta casa pacientului la furnizorul său de asistență medicală. Acesta caută o companie de software pentru asistență medicală în cadrul unui acord de cercetare sau cooperare tehnică pentru a construi și implementa una sau ambele soluții propuse într-un pachet software global de sănătate.TRLT20210317001: Lithuanian governmental organization is planning to develop a virtual fiscal e-service. The organization is looking for an innovative solution for the decentralized transmission of fiscal data, ensuring its irreplaceability, traceability and reliability. Potential cooperation types might be licence or technical cooperation agreement.

This technology request is part of an innovation challenge and is published on an open innovation platform. The innovation challenge is focused on encouraging the creation and use of innovative solutions for the government. The application deadline is April 3rd.

RO: Organizație guvernamentală lituaniană intenționează să dezvolte un e-serviciu fiscal virtual. Organizația caută o soluție inovatoare pentru transmisia descentralizată a datelor fiscale, asigurându-i capacitatea unică, trasabilitate și fiabilitate. Tipurile potențiale de cooperare ar putea fi licența sau acordul de cooperare tehnică.

Această cerere de tehnologie face parte dintr-o provocare de inovare și este publicată pe o platformă de inovare deschisă. Provocarea inovării este axată pe încurajarea creării și utilizării de soluții inovatoare pentru guvern. Termenul limită de înscriere este 3 aprilie.

TRLT20210319001: Lithuanian governmental organization, who is working in the field of labor law enforcement, is looking for a innovative solution that would help reduce the cases of illegal work in Lithuania. The assessment of illegal undertakings shall be based on the information that the organization collects and that is available online. Possible cooperation types might be license or technical cooperation agreement.

This technology request is part of an innovation challenge and is published on an open innovation platform. The innovation challenge is focused on encouraging the creation and use of innovative solutions for the government. The application deadline is April 3rd.

RO: Organizațiae guvernamentală lituaniană, care lucrează în domeniul aplicării legii muncii, caută o soluție inovatoare care să contribuie la reducerea cazurilor de muncă ilegală în Lituania. Evaluarea întreprinderilor ilegale se bazează pe informațiile colectate de organizație și care sunt disponibile online. Tipurile posibile de cooperare pot fi licența sau acordul de cooperare tehnică.

Această cerere de tehnologie face parte dintr-o provocare de inovare și este publicată pe o platformă de inovare deschisă. Provocarea inovării este axată pe încurajarea creării și utilizării de soluții inovatoare pentru guvern. Termenul limită de înscriere este 3 aprilie.


TRLT20210319002: Lithuanian governmental organization, who is working in the field of gambling law enforcement, is looking for a innovative technological solution for the control of illegal gambling operators. The assessment of illegal undertakings shall be based on the information that is available online and that the organization collects. Possible cooperation types might be license or technical cooperation agreement.

This technology request is part of an innovation challenge and is published on an open innovation platform. The innovation challenge is focused on encouraging the creation and use of innovative solutions for the government. The application deadline is April 3rd.

RO: Organizația guvernamentală lituaniană, care lucrează în domeniul aplicării legii jocurilor de noroc, caută o soluție tehnologică inovatoare pentru controlul operatorilor ilegali de jocuri de noroc. Evaluarea întreprinderilor ilegale se bazează pe informațiile disponibile online și pe care organizația le colectează. Tipurile posibile de cooperare pot fi licența sau acordul de cooperare tehnică.

Această cerere de tehnologie face parte dintr-o provocare de inovare și este publicată pe o platformă de inovare deschisă. Provocarea inovării este axată pe încurajarea creării și utilizării de soluții inovatoare pentru guvern. Termenul limită de înscriere este 3 aprilie.


TRLT20210323001: Lithuanian governmental organization, which participates in the shaping of national policy in the field of management and use of documents and archives, is looking for a way to gather the data of registers and state information systems to the state archives for the purposes of historical and other research, so that this information is preserved and accessible to future generations. Possible cooperation types might be license or technical cooperation agreement.

This technology request is part of an innovation challenge and is published on an open innovation platform. The innovation challenge is focused on encouraging the creation and use of innovative solutions for the government. The application deadline is April 3rd.

RO: Organizație guvernamentală lituaniană, care participă la elaborarea politicii naționale în domeniul gestionării și utilizării documentelor și arhivelor, caută o modalitate de a aduna datele registrelor și sistemelor de informații de stat în arhivele statului în scopuri istorice și altele cercetări, astfel încât aceste informații să fie păstrate și accesibile generațiilor viitoare. Tipurile posibile de cooperare pot fi licența sau acordul de cooperare tehnică.

Această cerere de tehnologie face parte dintr-o provocare de inovare și este publicată pe o platformă de inovare deschisă. Provocarea inovării este axată pe încurajarea creării și utilizării de soluții inovatoare pentru guvern. Termenul limită de înscriere este 3 aprilie.

 

2. SURVEY - SME survey on multilingual websites

Comisia Europeana doreste sa sprijine companiile cu o solutie de traducere automata a website-urilor.


Pentru a cunoaste nevoile concrete ale companiilor beneficiare, a fost lansat un chestionar de evaluare, pe care, daca sunteti interesati de aceasta tematica, avem rugamintea sa il completati.

De asemenea, companiile au oportunitatea de a participa si la faza de pilotare a solutiei de tranducere. In cazul in care doriti sa beneficiati de aceasta oportunitate, puteti sa mentionati in sondaj.


Chestionarul poate fi accesat la urmatorul link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME_survey_on_multilingual_websites


La prima sectiune - EEN partner identification, 7-digit organisational ID Number, introduceti codul RO00742.


De asemenea, dupa completarea si trimiterea fiecarui chestionar, va rugam sa salvati versiunea PDF completata (alegand optiunea din program) si sa ne-o transmiteti pe mail (ioana.corujan@aries-transilvania.ro).

Comments


bottom of page