top of page

Cluj-Napoca, finalist in the „European Capital of Innovation 2020” competition

Cluj-Napoca is among the finalist cities in the competition for the title of "European Capital of Innovation 2020" along with Milan, Vienna, Linz, Valencia and seven other European cities. The city could not only receive this prestigious title, but it could also receive 1.000.000 EUR to further invest in the wellbeing of the community. Cluj-Napoca is the only city in Eastern Europe that managed to rank as a finalist in this competition. (Romanian Version Below)The award recognizes the merits of European cities that develop dynamic innovation ecosystems designed to address public life challenges and improve citizens's lives.


The Commission will announce the winner and recipients of the other award-winning places in the competition at the European Research and Innovation Days, which will take place from 22 to 24 September 2020.


The finalists of this year's edition are (in alphabetical order):


Cluj-Napoca (Romania)

Espoo (Finland)

Gent (Belgium)

Groningen (Netherlands)

Helsingborg (Sweden)

Leeuwarden (Netherlands)

Leuven (Belgium)

Linz, Austria

Milan (Italy)

Reykjavik (Iceland)

Valencia (Spain)

Vienna (Austria)


Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, said:


„Innovation is key for cities to ensure a sustainable recovery after challenging times. When cities nurture innovation ecosystems so that innovation actors and citizens meet and collaborate, they boost their development and resilience. The sixth edition of the European Capital of Innovation Award is set to be another strong contest and will showcase the best innovative practices that drive European cities forward.”
Transilvania IT Cluster together with Transilvania Digital Innovation Hub carries out several innovation programs in the region and the strengths of Cluj, according to Bianca Muntean, Transilvania IT Cluster manager are the ecosystem created and the vision of those involved in the development of the city.


"The strengths of Cluj are those that we have been talking about for a long time and refer primarily to the ecosystem, to the partners who work together in this city and here I do not mean only the IT companies, which we represent and which have played over the years an extremely important role in the development of the city and continue to do so, but I also talk about the vision and leadership of the local public administration and the teams that work in Cluj-Napoca City Hall, Universities, Research Institutes and the fact that we have already started to develop more than four, five years ago, projects designed to bring innovation in all existing areas.


Our plans for the next years, 2021-2027, refer to the development of Transilvania Digital Innovation Hub, where, together with the member clusters in the Cluster Consortium of Northern Transylvania, the Universities of Cluj will also be an active part. One of the things I want to mention is this cross-sectoral approach. Basically, we are not just talking about technology, technology is an enabler, but it is the element that supports innovation in all other areas of activity present in our city and region.", said Bianca Muntean, manager of Transilvania IT Cluster and coordinator of Transilvania Digital Innovation Hub.
The finalists were selected by a jury of independent experts, who looked at how cities use innovative solutions to meet societal challenges, how they use these practices in the process of urban development, and how they involve local communities in the decision-making process.


The winning city will receive the title of "European Innovation Capital 2020" together with the amount of 1 million euros to support its innovation activities and strengthen its capacity to establish connections between citizens, the public sector, academia and business, in order to bring benefits to its communities. Each of the five cities that will be ranked next will receive 100,000 euros.


The award is funded by Horizon 2020 ProgramRO: Cluj-Napoca este în finala competiției pentru titlul de „Capitala europeană a inovării 2020″ alături de Milano, Viena, Linz, Valencia și alte șapte orașe europene și ar putea câștiga pe lângă prestigiosul titlu, suma de 1 milion de euro. Este singurul oraș din Europa de Est care a reușit să se claseze între finaliștii acestei competiții.


Premiul recunoaște meritele orașelor europene care dezvoltă ecosisteme de inovare dinamice menite să abordeze provocările din viața publică și să îmbunătățească viața cetățenilor.


Comisia va anunța câștigătorul și ocupanții celorlalte locuri premiate ai competiției în cadrul Zilelor europene ale cercetării și inovării, care se vor desfășura în perioada 22-24 septembrie 2020.


Finaliștii ediției din acest an sunt (în ordine alfabetică):


Cluj-Napoca (România)

Espoo (Finlanda)

Gent (Belgia)

Groningen (Țările de Jos)

Helsingborg (Suedia)

Leeuwarden (Țările de Jos)

Leuven (Belgia)

Linz, Austria

Milano (Italia)

Reykjavik (Islanda)

Valencia (Spania)

Viena (Austria)


„Inovarea este esențială pentru ca orașele să asigure o redresare durabilă după perioade dificile. Atunci când orașele își alimentează ecosistemele de inovare, astfel încât actorii din domeniul inovării și cetățenii să se întâlnească și să colaboreze, ele își stimulează dezvoltarea și reziliența. Cea de-a șasea ediție a premiului „Capitala europeană a inovării” va fi un alt concurs important și va prezenta cele mai bune practici inovatoare care impulsionează orașele europene.”, a declarat doamna Mariya Gabriel, Comisarul European pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, conform unui comunicat de presă al Comisiei Europene.


Transilvania IT Cluster împreună cu Transilvania Digital Innovation Hub desfășoară mai multe programe de inovare în regiune, iar atuurile Clujului sunt ecosistemul creat și viziunea celor implicați în dezvoltarea orașului, conform declarației managerului Transilvania IT Cluster, Bianca Muntean.


„Atuurile Clujului sunt cele despre care discutăm deja de o bună perioadă de timp și se referă în primul rând la ecosistem, la partenerii care lucrează împreună în acest oraș și aici nu mă refer doar la domeniul IT, pe care îl reprezentăm noi - companiile de IT, care știm că au devenit numeroase în ultimii ani, există peste 25.800 de angajați în domeniul IT și au jucat și joacă în continuare un rol extrem de important în dezvoltarea orașului -, dar mă refer și la viziunea și leadershipul administrației publice locale, a echipelor de lucru care activează în Primăria Municipiului Cluj-Napoca, mă refer la Universități, la Institute de Cercetare și la faptul că am început să derulăm deja de mai bine de patru, cinci ani, proiecte colaborative, în care ne dorim foarte mult să aducem inovare în toate aceste instituții. Planurile noastre pentru următorii ani, 2021-2027 se referă la realizarea centrului de inovare digitală din Transilvania, Transilvania Digital Innovation Hub, unde, alături de clusterele membre în Consorțiul Clusterelor din Transilvania de Nord vor fi parte activă și universitățile clujene. Unul din lucrurile pe care vreau să le menționez este această abordare trans-sectorială. Practic nu vorbim doar despre tehnologie, tehnologia este un enabler, este un element care sprijină realizarea inovării în toate celelalte domenii de activitate prezente în orașul și regiunea noastră”, a declarat Bianca Muntean, manager Transilvania IT Cluster și coordonator Transilvania Digital Innovation Hub.


Finaliștii au fost selectați de către un juriu format din experți independenți, care au analizat modul în care orașele utilizează soluții inovatoare pentru a răspunde provocărilor societale, modul în care utilizează aceste practici în procesul de dezvoltare urbană și modul în care acestea implică comunități locale extinse în procesul de luare a deciziilor.


Orașul câștigător va primi titlul de „Capitală europeană a inovării 2020” împreună cu suma de 1 milion de euro pentru a sprijini activitățile sale de inovare și a-și consolida capacitatea de a stabili conexiuni între cetățeni, sectorul public, mediul academic și întreprinderi, cu scopul de a aduce beneficii societale comunităților sale. Fiecare dintre cele cinci orașe care se vor clasa pe locurile următoare va primi câte 100.000 de euro.


Premiul este finanțat prin Programul Orizont 2020.Comments


bottom of page