top of page

Proiectul REFLOW selectat ca exemplu de bune practici


Cu un accent deosebit pe „provocările societale” și prioritățile „conducerii industriale”, proiectul REFLOW a fost inclus în raportul de monitorizare „Integrarea științelor sociale și umaniste în Orizont 2020” ca exemplu de bune practici.


Monitorizarea dezvoltării problemelor transversale este un angajament al UE. Pregătit pentru Comisia Europeană, metodologia cuprinzătoare a raportului evaluează integrarea științelor sociale și umaniste (SSH) drept o caracteristică importantă a programului Orizont 2020.


Sunt examinate diferite dimensiuni, cum ar fi bugetul destinat partenerilor SSH (în general și în fiecare parte a programului), aspectele calitative, performanța disciplinelor și sectoarelor implicate, precum și ce țări sunt reprezentate ca participanți și coordonatori.


Datorită abordării sale inovatoare asupra utilizării resurselor urbane, luându-se în considerare impactul social, de mediu și economic, proiectul REFLOW a fost inclus în raportul de monitorizare, concentrându-se în același timp pe co-proiectarea fluxurilor circulare de resurse în orașe.


„Multe provocări societale care trebuie abordate prin cercetare și inovare sunt prea complexe pentru a fi depășite de o singură disciplină științifică (sau chiar de câteva). O ilustrare recentă este pandemia COVID-19, ale cărei efecte includ răsturnări socio-economice și schimbări culturale și comportamentale semnificative. Soluțiile tehnice sunt adesea condiții prealabile pentru noile rezultate ale politicii, dar în sine insuficiente pentru a avea un impact semnificativ. Impactul social durabil pe care îl caută factorii de decizie politică este adesea la fel de dependent de cunoștințele din științele sociale și din domeniul științelor umaniste ”, subliniază directorul general pentru cercetare și inovare (DG R&I), Jean-Eric Paquet, în secțiunea preliminară a raportului.


Această a cincea ediție arată în special că s-au înregistrat progrese cantitative substanțiale în multe domenii de la începutul programului. Datele prezentate indică succesul punerii în practică a politicii de integrare SSH.


Anul acesta, sfera acestui raport de monitorizare a fost extinsă treptat pentru a acoperi topicul „Science with and for Society” (SwafS) ca parte a programului, pe lângă constatările privind cercetarea fundamentală prin European Research Council (ERC), Future Emerging Technologies (FETs), acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCAs) și Research Infrastructures (RIs). Generând un impact pozitiv asupra mediului, cei 27 de parteneri din 10 țări europene implicate în proiect combină diferite competențe și abordări, inclusiv universități, organizații de bază, municipalități, instituții de cercetare, designeri și dezvoltatori. Rezultatele REFLOW vor oferi orientări și instrumente altor orașe pentru a sprijini circularitatea și regenerarea resurselor constând în regenerarea urbană, apariția oportunităților economice și soluții creative la probleme complexe.


Despre REFLOW

REFLOW este un proiect de cercetare Orizont 2020 al UE care se desfășoară în perioada 2019-2022, care are ca scop facilitarea tranziției orașelor europene către practici circulare și regenerative. Proiectul va oferi cele mai bune practici care aliniază nevoile pieței și ale guvernului pentru a crea condiții favorabile pentru sectorul public și cel privat de a adopta practici de economie circulară. REFLOW creează noi modele de afaceri CE în șase orașe pilot: Amsterdam, Berlin, Cluj-Napoca, Milano, Paris și Vejle și evaluează impactul lor social, de mediu și economic, permițând implicarea activă a cetățenilor și schimbarea sistemică pentru a gândi din nou actualul abordarea fluxurilor de materiale din orașe.


Pentru întrebări media vă rugăm să contactați:

info@reflowproject.eu

www.reflowproject.eu

linkedin: REFLOW_eu_project

twitter: @REFLOW_project

facebook: @REFLOWproject


Acest proiect a primit finanțare din cercetarea Uniunii Europene Orizont 2020 și

program de inovare în cadrul acordului de finanțare nr. 820937.


Comments


bottom of page