top of page

TRANSILVANIA IT CLUSTER AND TRANSILVANIA DIH - GOOD PRACTICE EXAMPLES AT EUROPEAN LEVEL

Clusterul Transilvania IT împreună cu Transilvania Digital Innovation Hub sunt date drept exemple de bună practică în raportul de recomandări emis de Grupul European de experți în Clustere al Comisiei Europene, publicat în urmă cu puțin timp. Această recunoaștere reprezintă o realizare foarte mare atât pentru Transilvania IT și Transilvania DIH, cât și pentru România. (english below)„Avem nevoie ca acestea (clusterele n.r.) să joace un rol cheie pe măsură ce Europa își revine din criză și face o tranziție dublă către o economie durabilă și digitală bazată pe strategia industrială a UE și pe Green Deal.
Un singur exemplu: Clusterul Transilvania IT a reunit companii, institute de cercetare, companii de software, autorități publice și universități și a dezvoltat Transilvania Digital Innovation Hub. Tehnologiile de vârf ale inteligenței artificiale, big data, securității cibernetice, roboticii sau realității virtuale sunt acum dezvoltate și aplicate în industriile creative, agricultură, mobilier, eficiență energetică și agricultură din întreaga regiune, ducând la noi locuri de muncă valoroase.”, precizează în prefața documentului Kerstin Jorna, Director-General al Directoratului General pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri al Comisiei Europene.

Unul dintre motivele pentru care Transilvania DIH și Transilvania IT au primit această recunoaștere Europeană este parteneriatul solid creat în Centrul de Inovare Digitală și abordarea trans-sectorială. Partenerii Transilvania DIH sunt: Transilvania IT Cluster - orchestrator, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, AgroTransilvania Cluster, Transilvania Creative Industries Cluster, Romanian New Materials Clusters, Transylvania Furniture Cluster, Transylvania Energy Cluster, INCDTIM, Acces IT Oradea și Primăria Cluj-Napoca.


De asemenea, Transilvania IT și Transilvania DIH sunt exemplul dat la una dintre recomandările Grupului de Experți și anume: „Faceți din Clustere o parte integrantă a Digital Innovation Hubs prin încorporarea în structurile de guvernanță ale Centrelor de Inovare Digitală a clusterelor și în operațiunile lor prin colaborare continuă pe tranziție digitală.”


„Faptul că suntem dați exemplu la nivel European și ne-am remarcat dintre cele peste 3000 de clustere existente, reprezintă pentru noi o recunoaștere a muncii din ultimii ani și a faptului că viziunea noastră este în linie cu viziunea Europeană. Faptul că experții europeni consideră că suntem un exemplu este o realizare extrem de mare pentru noi, dar și pentru România, pentru că am reușit să punem țara noastră pe harta europeană, la capitolul „așa da!”. Transilvania IT Cluster și Transilvania Digital Innovation Hub - din care fac parte 6 clustere, două universități - UBB și UTCN, un institut de cercetare - INCDTIM și Primăria Municipiului Cluj-Napoca - reprezintă motorul digitalizării din ecosistemul nostru și avem încă o confirmare că reprezentăm o comunitate puternică și solidă.”, spune Bianca Muntean, manager Transilvania IT Cluster și coordonator Transilvania Digital Innovation Hub.

Raportul cuprinde o serie de recomandări pentru clusterele din Europa pentru a ajuta comunitatea și ecosistemele pe care le reprezintă și din care fac parte să depășească criza COVID-19.


Grupul european de experți în clustere reafirmă faptul că clusterele au potențialul de a accelera tranziția dublă - verde și digitală, de a construi reziliența și de a stimula recuperarea.

Grupul de experți în clustere recomandă activitățile clusterelor să se focuseze pe:

  • Coordonarea tranziției verzi,

  • Accelerarea tranziției digitale,

  • Construirea rezilienței.

Conform raportului, în Europa există în acest moment mai bine de 3000 de clustere.

Puteți vedea raportul întreg AICI.


EN: Transilvania IT Cluster together with Transilvania Digital Innovation Hub are given as examples of good practice in the report of recommendations issued by the European Expert Group on Clusters of the European Commission, published recently. This recognition represents a great achievement both for Transilvania IT and Transilvania DIH, as well as for Romania.


„We need them to play a key role as Europe recovers from the crisis and makes a twin transition to a sustainable and digital economy based on our EU industrial strategy and Green Deal.

Just one example: the Transylvania IT cluster brought together companies, research institutes, software companies, public authorities, and universities and developed the Transylvanian Digital Innovation Hub. The leading technologies of artificial intelligence, big data, cybersecurity, robotics or virtual reality are now being developed and applied in creative industries, agriculture, furniture, energy efficiency and agriculture across the region, leading to valuable new jobs.” said Kerstin Jorna, Director-General of the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs of the European Commission


One of the reasons why Transilvania DIH and Transilvania IT received this European recognition is the solid partnership created in the Digital Innovation Hub and the cross-sectoral approach. Transilvania DIH partners are: Transilvania IT Cluster - orchestrator, Babeș-Bolyai University, Technical University of Cluj-Napoca, AgroTransilvania Cluster, Transilvania Creative Industries Cluster, Romanian New Materials Clusters, Transylvania Furniture Cluster, Transylvania Energy Cluster, INCDTIM, Access IT Oradea and Cluj-Napoca City Hall.

Transilvania IT and Transilvania DIH are also examples of one of the recommendations of the Expert Group, namely: „Make clusters an integral part of Digital Innovation Hubs through incorporating clusters into their governance and operations in a continuous collaboration on the digital transition. ”


„The fact that we are a good practice example at European level and we have stood out from the more than 3000 existing clusters, is for us a recognition of the work of recent years and the fact that our vision is in line with the European vision. The fact that European experts consider that we are an example is an extremely great achievement for us, but also for Romania, because we managed to put our country on the European map. Transilvania IT Cluster and Transilvania Digital Innovation Hub - which includes 6 clusters, two universities - UBB and UTCN, a research institute - INCDTIM and Cluj-Napoca City Hall - are the engine of digitalization in our ecosystem and we have another confirmation that we represent a strong and solid community.”, says Bianca Muntean, manager of Transilvania IT Cluster and coordinator of Transilvania Digital Innovation Hub.


The report contains a number of recommendations for clusters in Europe to help the community and the ecosystems they represent and are part of to overcome the COVID-19 crisis.


The European Cluster Expert Group reaffirms that clusters have the potential to accelerate the twin transition - green and digital, build resilience and stimulate recovery.


The Cluster Expert Group recommends that cluster activities focus on:

  • Leading the green transition

  • Accelerating the digital transition

  • Building resilience

According to the report, there are currently more than 3,000 clusters in Europe.

You can see the full report HERE.Comentários


bottom of page