top of page

TRANSILVANIA DIH - Success in the national selection of DIGITAL INNOVATION HUBS

Transilvania Digital Innovation Hub, orchestrated by Transilvania IT Cluster, has successfully passed the national selection organized by The Authority for the Digitalization of Romania. Thus, TDIH is among the digital innovation centers in Romania that will have the opportunity next year to become members of the European Network of Digital Innovation Hubs - the EDIH Network. (romanian version below)
According to ADR, the New Multiannual Financial Framework 2021-2027, through the Digital Europe program, provides a budget of 8.2 billion euros that supports the acceleration of economic recovery and the transition to the European Union digitized at the highest level, competitive in the global economy and resilient regarding cyber security. The activity of DIHs is a concrete way to facilitate the digital transition, by implementing advanced digital solutions in the activity of companies and public sector institutions.


The objective of the Transilvania Digital Innovation Hub is to help companies and public authorities in the northwest region, members of the ecosystem, to go through the digitalization process and to align themselves with European institutions and large companies. Transilvania DIH partners are: Transilvania IT Cluster - orchestrator, AgroTransilvania Cluster, Transilvania Creative Industries Cluster, Romanian New Materials Clusters, Transylvania Furniture Cluster, Transylvania Energy Cluster, Cluj-Napoca City Hall, National Institute for R&D of Isotopic and Molecular Technologies, Babeș-Bolyai University and Technical University of Cluj-Napoca.


Bianca Muntean, Transilvania DIH coordinator: “Transilvania Digital Innovation Hub is our flagship project for the coming years and we are glad that together with our partners we managed to get over this first step, namely the national selection. We want and know that we deserve to be in the EDIH network, a network that can help us a lot to accelerate the process of digital transformation in the region and in the country. These innovation centers will be the pillars of the Digital Europe program for the coming years and we are confident in the strengths of the ecosystem we have created and we are delighted to have such a strong community with us. It is our success! "

With a history of three years, Transilvania Digital Innovation Hub is the first operational digitalization hub in Romania, recognized in 2019 as "Fully Operational DIH" by the European Commission JRC. Also last year, Transilvania Digital Innovation Hub was a finalist in the DIH Champions competition in Madrid, a competition that designates the most successful DIHs in Europe.


At the same time, Transilvania Digital Innovation Hub received the role of coordinating the communication platform for Digital Innovation Hubs in Romania, DIHNET.EU which is the main communication platform between Digital Innovation Hubs at European level.


It is also worth mentioning RODIH, the representative association of Romanian DIHs, which acts as a catalyst for innovation, but also a platform for the agenda of common policies among regional DIHs in the country in relation to local, regional, national and European public bodies.


Transilvania Digital Innovation Hub works strategically to catalyze the potential and regional innovation capacities of the northwestern part of the country. It also acts as a provider of skills, know-how, innovation programs, support for start-ups and SMEs. With a view to increasing competitiveness through an innovative mix of technologies, skills, systemic approach, business models, it engages relevant regional stakeholders and proactively adapts to European and global trends. Transilvania DIH establishes the framework for digital transformation in all enterprises and the public sector through an intersectoral approach.


About Transylvania IT Cluster

Transilvania IT Cluster, launched in 2013 by ARIES Transilvania, currently includes over 125 members - 30% startups, 50% SMEs, 20% large companies, 2 universities, 2 public administration entities, cumulating a turnover over 445 million euros and over 8,200 employees. Transilvania IT Cluster holds the Gold Label Certification.


RO:

TRANSILVANIA DIGITAL INNOVATION HUB - SUCCES LA SELECȚIA NAȚIONALĂ A CENTRELOR DE INOVARE DIGITALĂ


Transilvania Digital Innovation Hub, orchestrat de clusterul Transilvania IT, a trecut cu succes de selecția națională organizată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Astfel TDIH se află printre centrele de inovare digitală din România care vor avea posibilitatea anul viitor să devină membre ale Rețelei europene de centre de inovare digitală – Rețeaua EDIH.


Conform ADR, Noul Cadru Financiar Multianual 2021 – 2027, prin programul Europa Digitală, prevede un buget de 8,2 miliarde de euro care susține accelerarea relansării economice și tranziția către Uniunea Europeană digitalizată la cel mai înalt nivel, competitivă în economia globală și rezilientă din punct de vedere al securității cibernetice. Activitatea DIH-urilor reprezintă o modalitate concretă de facilitare a tranziției digitale, prin implementarea soluțiilor digitale avansate în activitatea companiilor și instituțiilor din sectorul public.


Obiectivul Transilvania Digital Innovation Hub este acela de a ajuta companiile și autoritățile publice, din regiunea nord-vest, membre ale ecosistemului să treacă prin procesul de digitalizare și să se alinieze instituțiilor și marilor companii europene. Partenerii Transilvania DIH sunt: Transilvania IT Cluster - orchestrator, AgroTransilvania Cluster, Transilvania Creative Industries Cluster, Romanian New Materials Clusters, Transylvania Furniture Cluster, Transylvania Energy Cluster, Primăria Cluj-Napoca, INCDTIM, Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.


Bianca Muntean, coordonator Transilvania DIH: „Transilvania Digital Innovation Hub este proiectul nostru fanion pentru următorii ani și ne bucurăm că împreună cu partenerii noștri am reușit să trecem peste acest prim pas și anume selecția națională. Ne dorim și știm că merităm să fim în rețeaua EDIH, rețea care ne poate ajuta foarte mult pentru a accelera procesul de transformare digitală în regiune și în țară. Aceste centre de inovare vor fi pilonii programului Europa Digitală pentru următorii ani și suntem încrezători în forțele ecosistemului pe care l-am creat și ne bucurăm să avem alături de noi o comunitate atât de puternică. Este succesul nostru, al tuturor.”

Cu o istorie de trei ani, Transilvania Digital Innovation Hub este primul hub de digitalizare operațional din România, recunoscut în 2019 ca ”Fully Operational DIH” de către Comisia Europeană JRC. Tot anul trecut, Transilvania Digital Innovation Hub a fost finalist al competiției DIH Champions din Madrid, competiție care desemnează cele mai de succes DIH-uri din Europa.


Totodată, Transilvania Digital Innovation Hub a primit rolul de coordonare a platformei de comunicare pentru Digital Innovation Hub-urile din România, DIHNET.EU care reprezintă principala platforma de comunicare între Digital Innovation Hub-uri la nivel European.


De menționat este și RODIH, asociația reprezentativă a DIH-urilor românești, care acționează ca un catalizator pentru inovare, dar și platformă pentru agenda de politici comune în rândul DIH-urilor regionale din țară în relație cu organismele publice locale, regionale, naționale și europene.


Transilvania Digital Innovation Hub funcționează strategic pentru a cataliza potențialul și capacitățile de inovare regionale, din zona de nord-vest a țării. De asemenea, acționează ca un furnizor de competențe, know-how, programe de inovare, sprijin pentru start-up-uri și IMM-uri. Având viziunea de a crește competitivitatea printr-un mix inovator între tehnologii, abilități, abordare sistemică, modele operaționale, angajează părțile interesate regionale relevante și se adaptează în mod proactiv la tendințele europene și globale. Transilvania DIH stabilește cadrul pentru transformarea digitală în toate întreprinderile și sectorul public printr-o abordare intersectorială.


Despre Transilvania IT Cluster

Transilvania IT Cluster, lansat în 2013 de către ARIES Transilvania, include în prezent peste 125 membri - 30% startup-uri, 50% IMM-uri, 20% companii mari, 2 universități, 2 entități de administrație publică, cumulând o cifră de afaceri de peste 445 de milioane de euro și peste 8.200 de angajați. Transilvania IT Cluster deține Certificarea Gold Label.


Comments


bottom of page