top of page

Work 4.0

Cursul Work 4.0 din cadrul Proiectului Future of Work are un caracter unic și propune prin tematica abordată să familiarizeze participanții cu organizațiile viitorului, caracteristicile acestora, dar mai ales contextul și schimbarea de paradigmă generată de noile tehnologii și inovații digitale. Cursul abordează teme noi, cuprinzătoare și ofertante ca spectru al cunoașterii viitorului organizațiilor și a muncii. Din punct de vedere strategic, cursul își propune dezvoltarea potențialului organizațional în direcții noi prin avantajele pe care le aduce inovarea și transformarea digitală în organizații. Structura, formatul și conținutul acestor cursuri vor contribui la formarea unei viziuni noi, complementare, prin intermediul căreia organizațiile pot deveni proactive și inteligente din punct de vedere strategic în noul cadru competițional.


Pentru mai multe detalii și înscriere vă rugăm să trimiteți un mail la adresa loredana.miclaus@aries-transilvania.ro

Deadline înscriere: 14 mai 2021

Primul modul începe în 19 mai 2021.


Beneficii


Cursul aduce noi informații și cunoștințe necesare în procesul managerial al organizației pentru a înțelege natura schimbărilor generate de noile tehnologii și inovații digitale.

Cursul oferă participanților posibilitatea de a valorifica potențialul inovativ al organizației în domenii noi cu valoare adăugată ridicată în noul context al organizațiilor digitale.

Fiecare curs va oferi oportunitatea interacțiunii cu invitați experți care vor împărtăși din experiența lor.

Partea a doua a cursului, destinată angajaților și echipelor tehnice din companiile participante oferă oportunitatea utilizării gratuite a laboratoarelor dotate cu tehnologii digitale (machine learning and vision, Internet of Things și alte echipamente de ultimă generație) pentru dezvoltarea unor soluții bazate pe scenarii reale pentru organizațiile digitale ale viitorului și viitorului locurilor de muncă.Obiective


  • înțelegerea contextului tehnologic dinamic în care organizațiile își vor desfășura activitatea în noua paradigmă digitală

  • înțelegerea și însușirea principalelor direcții strategice pentru viitorul organizației din perspectiva transformării și inovării digitale

  • înțelegerea și însușirea principalelor trenduri care vor influența viitorul organizațiilor și viitorul locurilor de muncă

  • identificarea unor noi surse de avantaj competitiv și resurse strategice pentru valorificarea potențialului organizațional

  • înțelegerea complexității organizațiilor în noua paradigmă economică și socială și creșterea capacității de a proiecta organizațiile viitoruluiMetode


Cursul cuprinde nouă module, fiecare modul având alocate 2.5h. Cursul este ținut de traineri și consultanți cu experiență care vor asigura prin metode și mijloace moderne împărtășirea informațiilor și cunoștințelor. În cadrul fiecărui curs va fi invitat un expert cu o bogată experiență profesională în tematica cursului. Fiecare curs va încuraja reflecțiile, discuțiile libere și creativitatea participanților.


Profilul participanților


Cursul este destinat persoanelor din poziții de conducere, managerilor, managerilor de resurse umane, persoane care au responsabilități și atribuții pentru deciziile strategice, un rol transformator, responsabili cu politica de personal, dar și angajați din departamentele tehnice care doresc să-și însușească și abilități despre managementul și strategiile organizațiilor în noua paradigmă socio-economică digitală.
Descriere module:


Modulul 1: Introduction and overview of future of work. Foresight of transformative effects of digital economy on future of work.


Primul modul este o sesiune introductivă în care cursanții se vor familiariza cu o vedere de ansamblu asupra viitorului locurilor de muncă și vor cunoaște dintr-o perspectivă strategică contextul transformator al noii paradigme digitale.


Modul 2: Globalization trends and transformations generated by technological disruption. Understanding, dealing and adapting proactively to disruptive innovation.


Cel de-al doilea modul este o incursiune în principalele trenduri, transformări și efecte generate de inovarea disruptivă. Acest concept este din ce în ce mai des utilizat de organizații pentru a-și defini noi spații și surse de competitivitate o dată cu creșterea fluidității industriilor.


Modul 3: Labour strategic change patterns at global scale. Possible work scenarios for GIG economy and Industry 4.0 jobs.


Modulul trei are ca obiectiv familiarizarea participanților cu principalele schimbări strategice din domeniul forței de muncă și al job-urilor viitorului la scară globală. În cadrul cursului vor fi descrise noi scenarii și concepte.


Modul 4: Future skills and thinking fo Work 4.0 and transition framework. Digital skills, thinking patterns, and ways of working in Work 4.0 paradigm.


Cel de-al patrulea modul va familiariza participanții cu un nou framework, util în tranziția spre organizația și locurile de muncă transformate de tehnologiile și inovațiile digitale. Acest curs propune și noi moduri de gândire și acțiune strategică.


Modul 5: Scenarios for technological augmentation in the future organization and work places.


Tehnologiile și inovațiile digitale vor fi omniprezente în noua paradigmă organizațională. Acest modul reprezintă o continuare logică în care vor fi cursanții vor fi familiarizați cu tehnologiile care vor augmenta locurile de muncă în organizațiile digitale.


Modul 6: Value chain anatomy , structure, evolution and design, regional ecosystemic view.


Transformarea organizațională presupune realizarea și desfășurarea unor strategii de poziționare și valorificare a potențialului din cadrul lanțurilor de valoare specifică industriei în care organizația acționează. Acest curs va aborda tematici utile pentru identificarea oportunităților la nivel de industrie și ecosisteme regionale.


Modul 7: Value proposition strategic design insight regional value chains. How to create and capture value within regional value chains.


În cadrul celui de-al șaptelea modul participanții își vor dezvolta viziunea necesară și vor dobândi deprinderile pentru a concepe o valoare propusă cu rol strategic la nivel de ecosistem de valoare.


Modul 8: Digital competitive advantage design and business model innovation for Work 4.0. Platform strategies for digital economy value chains.


În cel de-al optulea modul, cursanții vor avea ocazia să învețe cum să valorifice sursele de avantaj competitiv, dar și potențialul intern de digitalizare și transformare digitală pentru a deveni mai competitive în sectoarele existente, precum și în sectoare emergente.


Modul 9: Profiling the organization of the future, structure and organizational culture. Management and leadership in the Organization X.0 paradigm.


Modulul nouă, care încheie seria cursurilor Work 4.0 are ca scop conturarea organizației viitorului din perspectiva elementelor de tip „soft” și va familiariza cursanții cu cele mai potrivite stiluri de conducere și cele mai potrivite strategii de design organizațional pentru a proiecta o organizație rezilientă, inovativă și orientată în viitor.Comments


bottom of page